Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

May 27 2015

oczyskierowanenamnie
0561 5700
Reposted bySkydelan Skydelan
oczyskierowanenamnie
0555 c3a0
Reposted byblackjeremyblackjeremyjulke
oczyskierowanenamnie
0534 144c
oczyskierowanenamnie
0508 f38c
Reposted byDiamencikjulke
9508 1858

elegantpaws:

unclefather:

A goddess

Decadent

Reposted fromcyanidelacedcoffee cyanidelacedcoffee
9996 f7f5 500

fwips:

protect the boss

Reposted fromshambles-sushi shambles-sushi
oczyskierowanenamnie
Bez względu na to, co się zdarzy życie idzie dalej, słowa wciąż
napływają, prawda jest wyrzucana czy ci się to podoba, czy nie, a życie nigdy nie pozwoli ci
zatrzymać się i złapać cholerny oddech.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako
oczyskierowanenamnie
9180 c752
Twin Peaks
Reposted fromlady-fraser lady-fraser
9405 4100 500
Reposted frombeckoneveryone beckoneveryone
oczyskierowanenamnie
9433 1d99
Reposted fromthinredline thinredline
oczyskierowanenamnie
9639 972a
Eritis sicut Dii, scientes bonum et malum
Reposted fromsiegmunda siegmunda

April 29 2015

oczyskierowanenamnie
Gdyby świat cały
Obrósł w niebieskie migdały
Gdyby Magik był doskonały
Gdyby podziały gdzieś się podziały
Gdyby ryby głos też miały
Kaktusy na dłoniach by wyrastały
Gdyby po Ziemi stąpały ideały
Biały byłby czarny
A czarny biały
Indywidualnie na życzenie (...)
— Paktofonika_Gdyby
Reposted bylady-fraserhereyes
oczyskierowanenamnie
8254 b173
oczyskierowanenamnie
8235 1f59
Reposted bylady-fraser lady-fraser
oczyskierowanenamnie
8225 16b6
Reposted bystardustxoxo stardustxoxo
oczyskierowanenamnie
8074 50c8
oczyskierowanenamnie
8062 aa44
Reposted byniespodziewankaslepnacaodswiatelasylopathwastelandheythereivanabeginagain21gramowpeanutemyslowyzlewvstanesoftlyqazwsxedcrfvtgblady-frasersesjakinalalunalikearollingstonetosiaaNotimportanatanecianowgitanaK8humanemiktoriaromesanatomyhalfwaysolutionfiligranovaalicemeowthatwasntadream100sunssprajttcorazmniejidosk8tulelezgubilamsiekeeplookingNoemiJustineCaseinemilkachocolatewouldyoulovemetonighttellmemore-lieslittlewhiteliescreuredepressiverealismdziiewczynkaxdlentilkainalcanzabledranewpiksamigotanieanothertimelinemrocznakatiapannaklioxmoshixkotficainvidiamskaryfikaacjaduszywiecznezapaleniesystemuproceduranastasiepartyhardorgtfocoffeebitchniskowomentalstatemadlinekonwaliamagolek22osakiwiecznezapaleniesystemuprocedurskrzacikmiss0alexisoutofmyhead
oczyskierowanenamnie
8053 bde2
Reposted bystardustxoxo stardustxoxo
oczyskierowanenamnie
8038 0893
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl