Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

oczyskierowanenamnie
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
oczyskierowanenamnie
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
oczyskierowanenamnie
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
oczyskierowanenamnie
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
oczyskierowanenamnie
4847 7595 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

oczyskierowanenamnie
pęka mi serce jak widzę jak Ci dobrze beze mnie.
oczyskierowanenamnie
1509 51c3 500
oczyskierowanenamnie
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
oczyskierowanenamnie
zakochałam się <3
oczyskierowanenamnie
6682 860d
oczyskierowanenamnie
Reposted fromknwk knwk viairmelin irmelin
oczyskierowanenamnie
4095 29d8 500

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

oczyskierowanenamnie
Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.
— Pokolenie Ikea
oczyskierowanenamnie
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
oczyskierowanenamnie
6329 fe53
N.
oczyskierowanenamnie
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
oczyskierowanenamnie
4846 6909
Magda Dunaj
oczyskierowanenamnie
8466 be49 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...